Høringsinstanser

Planprosessen varsler også høringsinstanser!

Planprosessen varsler også offentlige høringsinstanser og lokale lag og foreninger. Høringsinstanser legges til i en egen funksjon på siden for Planområde. Se hvordan du lager planområde her.
Funksjonen er integrert med enhetsregistret og gjør det enkelt å søke opp organisasjoner ut fra navn eller organisasjonsnummer.

Høringsparter

Høringsparter legges inn manuelt ved søke på firmanavn eller organisasjonsnummer. Deretter slår vi opp foretaket i Brønnøysundregisteret. Parter kan også lastes opp fra CSV-fil i et format utviklet for planvarsling. Fila har felles struktur for import av naboliste og inneholder kolonner med navn, gjelder eiendom, orgnummer, adresse og sted.

Vi samarbeider også med KDD om en sentral nasjonal liste over høringsparter. Inntil dette er på plass så vil import av CSV gjøre at du kan bygge opp din egen kontaktliste og bruke den på nye planvarslinger.