Planområde

Planprosessen finner alle berørte parter i vår digitale kartløsning

Planprosessen tilbyr forslagsstiller og plankonsulent funksjoner for digital varsling ved planoppstart. Dette gjør varslingsprosessen enklere, mer effektiv og bærekraftig ved at naboer og høringsinstanser varsles digitalt via Altinn.

Planprosessen utnytter egenskapene i en moderne kartløsning for å finne berørte parter. Den integrerte kartløsningen viser eiendomsgrenser og du legger enkelt inn planområde ved å tegne direkte i kartet eller importere planomriss for planområdet.

Planprosessen finner eiere for alle eiendommer innenfor planområdet. Berørte parter finnes ut fra følgende funksjoner

  • Tegn planomriss direkte i kartet
  • Hent planomriss fra SOSI fil
  • Legg til buffer rundt området for å finne gjenboere
  • Velg eiendommer manuelt ved å klikke i kartet

Når planområdet er tegnet eller hentet inn, kan du oppdatere og lagre planområdet. Vi kjører da analyse mot Matrikkelen og finner aller berørte parter. I enkelte tilfeller kan vi finne berørte parter som er ugyldige og som ikke kan varsles. Ugyldige parter kan skyldes:

  • Umatrikulert grunn
  • Eier er registrert som død i matrikkelen
  • Organisasjonsnummer er ugyldig/slettet

Ved import av planområde fra SOSI-fil krever vi at den inneholder objekttypen RpOmråde. Arealplanen kan inneholde ett eller flere områder. Planprosessen leser og tegner opp alle planområdene slik at den også søker opp eiere for komplekse planområder.

Alle berørte eiere og høringsinstanser kan eksporteres og lastes ned slik at du har dokumentasjon på hvem som varsles direkte fra løsningen. Se hvordan du legger til høringsinstanser her

Slik kan kartutsnittet for et digitalt planvarsel se ut:

Finn berørte parter fra planomriss

Planvarsling for ny E18 gjennom Asker og Bærum kommuner. Flere tusen naboer og over 50 høringsinstanser varsles om utbyggingsplanene på sekunder.

Gå til Planvarsel for å legge inn planens hensikt og øvrige opplysninger.