Om tjenesten

Planprosessen er et verktøy for digital varsling av planoppstart til berørte parter og høringsmyndigheter. Løsningen digitaliserer planprosesser for private og offentlige planforslag. Her finner du alt i én løsning! Du oppretter prosjekter, innhenter informasjon, klargjør planinformasjon og distribuerer varsler gjennom Altinn.

Løsning for forslagsstiller og plankonsulent

Digitaliserer og forenkler planprosessen

 • Vi har fjernet flaskehalsene
 • Validerer og kontroller opplysninger i planvarsel
 • Import av planomriss fra SOSI og GML
 • Mulig å legge til enkelteiendommer
 • Automatisk innhenting av berørte parter
 • Varsling til høringsinstanser
 • Digital distribusjon av skjema og planomriss
 • Utskrift og varsel på brev til parter som ikke nås fra Altinn
 • Samhandling og kommunikasjon ett sted
 • Raskere gjennomføring av oppstartsfasen

Les mer

Innhent all informasjon digitalt:

I Planprosessen søker du opp dokumentasjon digitalt. Du får raskt og enkelt den innsikten du trenger for å gjennomføre planprosessen

 • Les inn planomriss
 • Finn berørte parter fra Matrikkelen
 • Nasjonale og regionale høringsinstanser
 • Søk opp lokale organisasjoner fra enhetsregistret
 • Arealanalyser
 • Kartutsnitt med planområde
 • Arealrapport (DOK-analyse)
En slik løsning er etterlengtet – helt fantastisk! Vi har tradisjonelt brukt mye tid på å sende brev til alle berørte parter. Nå legger vi inn planomrisset i kartet og dermed får vi komplett adresseliste til alle berørte parter. Når løsningen i tillegg sender brev til de vi ikke når gjennom Altinn er enda en flaskehals fjernet.
Pernille Ibsen Lervåg Arealplanlegger, Norconsult AS

Aktuelt

byggesoknaden.no AKTUELT

Vi forenkler søknadsprosessen til ansvarlig søker

Ambita og Norconsult Informasjonssystemer utviklet en tjeneste som forenkler søknadsprosessen til ansvarlig søker ved å digitalisere prosessen. Med Byggesøknaden støttes hele prosessen…

www.byggesoknaden.no
20.oktober 2022 kl 09:00 WEBINAR

Webinar: Byggesøknaden og Arbeidstilsynet

Velkommen til webinar av Byggesøknaden om Arbeidstilsynet. Dato: 20. oktober 2022 kl 09:00 – 09:45 WEBINAR:Arbeidstilsynet I dette webinaret skal vi presentere…

www.byggesoknaden.no
6.oktober 2022 kl 09:00 WEBINAR

Webinar: Byggesøknaden for arkitekter

I dette webinaret presenterer vi byggesaksløsningen Byggesøknaden for arkitekter. Bli med og lær deg hvordan du som arkitekt kan få utbytte av…