Om tjenesten

Planprosessen er et verktøy for digital varsling av planoppstart til berørte parter og høringsmyndigheter. Løsningen digitaliserer planprosesser for private og offentlige planforslag. Her finner du alt i én løsning! Du oppretter prosjekter, innhenter informasjon, klargjør planinformasjon og distribuerer varsler gjennom Altinn.

Løsning for forslagsstiller og plankonsulent

Digitaliserer og forenkler planprosessen

 • Vi har fjernet flaskehalsene
 • Validerer og kontroller opplysninger i planvarsel
 • Import av planomriss fra SOSI og GML
 • Mulig å legge til enkelteiendommer
 • Automatisk innhenting av berørte parter
 • Varsling til høringsinstanser
 • Digital distribusjon av skjema og planomriss
 • Utskrift og varsel på brev til parter som ikke nås fra Altinn
 • Samhandling og kommunikasjon ett sted
 • Raskere gjennomføring av oppstartsfasen

Les mer

Innhent all informasjon digitalt:

I Planprosessen søker du opp dokumentasjon digitalt. Du får raskt og enkelt den innsikten du trenger for å gjennomføre planprosessen

 • Les inn planomriss
 • Finn berørte parter fra Matrikkelen
 • Nasjonale og regionale høringsinstanser
 • Søk opp lokale organisasjoner fra enhetsregistret
 • Arealanalyser
 • Kartutsnitt med planområde
 • Arealrapport (DOK-analyse)
En slik løsning er etterlengtet – helt fantastisk! Vi har tradisjonelt brukt mye tid på å sende brev til alle berørte parter. Nå legger vi inn planomrisset i kartet og dermed får vi komplett adresseliste til alle berørte parter. Når løsningen i tillegg sender brev til de vi ikke når gjennom Altinn er enda en flaskehals fjernet.
Pernille Ibsen Lervåg Arealplanlegger, Norconsult AS