Planprosessen

Planprosessen er utviklet i tett samarbeid med KDD (Kommunal- og distriktsdepartementet) og DIBK (Direktoratet for Byggkvalitet). Løsningen sikrer en trygg, digital distribusjon av varsel om planoppstart til berørte parter og høringsinstanser. All informasjon fylles inn via smarte skjemaer og blir validert underveis. Det gjør at informasjon og påkrevde vedlegg kvalitetssikres mot feil og mangler. Løsningen sørger for at alle parter i planprosessen mottar entydig informasjon med bedre kvalitet.

Sparer tid og kostnader

God styring og effektivitet

Illustrasjon: AT Arkitektur

Verktøyet gir søkerne svært god oversikt over alle prosjekter som er under utvikling. Prosjektstyringsverktøyet gir status for alle distribusjoner samt løpende oversikt over alle hendelser og tilbakemeldinger fra berørte parter gjennom Altinn. Løsningen tilbyr også en fakturaordning der man kan dokumentere kostnader og viderefakturere kunden for utsendelser fra Planprosessen.

Løsningen er web-basert og krever ingen installering. Prismodellen er stykkprisbasert hvor brukerne kun betaler når planvarsel sendes ut.
Les mer om priser her.

Hvem kan bruke Planprosessen?

Hvem står bak?

Se video av Byggesøknaden

Kontakt