Oppstart

Det er kostnadsfritt å registrere bruker:

 • Opprette prosjekter
 • Søkefunksjoner
 • Digital kartløsning
 • Deling med teammedlemmer
 • Klargjøring av skjema

Gratis

Planvarsel

Varsel ved planoppstart

 • Tegn område i kart
 • Import av planområder
 • Legg til enkelteiendommer
 • Legg til høringsinstanser
 • Validering av planvarsel og vedlegg
 • Utsendelse via Altinn
 • Oversikt over innspill og tilbakemeldinger

Kr 5 400,-

/per varsel (inkluderer alle valgte naboer)

*Alle priser er ekskl. mva. Gjelder fra 01.01.2024.