Oppstart

Det er kostnadsfritt å registrere bruker:

 • Opprette prosjekter
 • Søkefunksjoner
 • Digital kartløsning
 • Deling med teammedlemmer
 • Klargjøring av skjema

Gratis

Planvarsel

Varsel ved planoppstart

 • Tegn område i kart
 • Import av planområder
 • Legg til enkelteiendommer
 • Legg til høringsinstanser
 • Validering av planvarsel og vedlegg
 • Utsendelse via Altinn
 • Oversikt over innspill og tilbakemeldinger

Kampanje: 3500,-

eks mva