Lanserer ny tjeneste for digital planvarsling

I begynnelsen av 2021 introduserte Ambita og Norconsult Informasjonssystemer landets første løsning for digital planvarsling. Nå introduserer vi Planprosessen.no, en digital plattform som legger til rette for utarbeidelse av arealplaner og varsling helt digitalt. Alle berørte parter og høringsinstanser varsles via Altinn. Løsningen har oppdatert funksjonalitet, og er utviklet i tett samarbeid med bransjen.

Årlig utarbeides det rundt 1600 reguleringsplaner for arealer som skal bygges ut eller omdisponeres. Forslagsstiller har plikt til å varsle om oppstart av reguleringsplaner slik at naboer og berørte parter involveres i prosessene. En digital løsning forenkler og effektiviserer planoppstart og sparer tid og kostnader, samtidig med at løsningen sørger for bedre informasjonsflyt og medvirkning i en tidlig fase av planarbeidet.

– Vi er stolte over løsningen og veldig glad for den gode mottakelsen den har fått, sier Tor Olav Almås i NoIS. I løpet av et drøyt år er det varslet planoppstart for rundt 400 reguleringsplaner som er ca 20% av nye planer. Det er derfor fortsatt en stor andel som ikke gjøres digitalt, påpeker han.

Planprosessen effektiviserer tidkrevende manuelle prosesser. I tillegg til store tidsbesparelser ved at flere ledd i planvarslingsprosessen automatiseres, reduseres også kostnadene forbundet med prosjektet samtidig som den fremmer bærekraft gjennom redusert CO2 fotavtrykk.

Tor Olav Almås, Produktsjef GIS og kommunal forvaltning i Norconsult Informasjonssystemer
Dag Øyvind Lien, Salgssjef for eiendomsutvikling i Ambita

– Prosessene innebærer ofte mange timer manuelt arbeid med brev som skal sendes. Digital utsendelse av informasjon via Planprosessen gjør dette langt mer effektivt. Her snakker vi om innsparing av opp mot et ukesverk i tillegg til tonnevis med papir i større prosjekter, sier Dag Øyvind Lien, salgssjef for Eiendomsutvikling i Ambita.

– Det er særlig inspirerende å se hvordan de digitale løsningene gjør bransjen mer bærekraftig samtidig som det helt tydelig bidrar til økonomiske gevinster, legger han til.

Løsningen utvikles fortløpende med utvidet funksjonalitet og bedre brukeropplevelse. Et av fokusområdene i utviklingen er å legge til rette for god innbyggerdialog gjennom informasjonsdeling og samhandling med berørte naboer.

– Planprosessen gir innbyggere gode muligheter til å kommentere og gi tilbakemeldinger, noe som er et viktig prinsipp i planarbeidet. Alle som er varslet kan enkelt sende innspill via Altinn, slik at forslagsstiller eller plankonsulent får viktig informasjon som en tar hensyn til ved utarbeidelse av planforslaget, påpeker Almås.

Planprosessen.no har flere spennende nyheter og utvidelser som gjør løsningen enda mer attraktiv. De lister opp følgende nyheter:

  • Planområdet kan defineres ved import av reguleringsplan i SOSI-format. I tillegg kan du legge til buffer rundt for å varsle utenfor omrisset og du kan også legge til eiendommer ved pek i kart.
  • Eiere og kontaktinstanser for borettslag hentes fra matrikkelen. Planprosessen varsler i tillegg automatisk eiere av boenheter innenfor sameie.
  • Distribusjon av varsel går digitalt via Altinn. I tillegg så sendes det automatisk brev til eiere som ikke nås digitalt. Vi har en print-tjeneste som sender varsel med alle vedlegg som post uten ekstra kostnad for forslagsstiller.
  • Varsling av høringsinstanser utføres automatisk. Høringsparter kan legges inn manuelt eller ved import fra fil med høringsparter.

Har du spørsmål om løsningen eller ønsker du å komme i gang med Planprosessen?

Ta kontakt med:

Dag Øyvind Lien på tlf 913 92 185, mail dol@ambita.com

Kjell Sandal på tlf 454 04 670, mail kjell.sandal@norconsult.com