www.byggesoknaden.no
Nyheter

Gjennomføringsplanen gir kontroll i hele søknadsprosessen

I en søknadsprosess skal du kommunisere med mange parter. Du skal innhente ansvarsretter, samsvars- og kontrollerklæringer fra ulike fagområder. Gjennomføringsplanen i Byggesøknaden…

Les mer på www.byggesoknaden.no
Nyheter

Varsel om planoppstart for E18 Vestkorridoren

Mandag 3. mai gjennomførte Statens vegvesen den mest omfattende digitale planvarslingen noensinne. Varslingen ble gjort via Byggesøknadens planvarslingstjeneste. Mer enn 5000 berørte…

Les mer
www.byggesoknaden.no
Artikkel

NYHET! Søknad om Arbeidstilsynets samtykke

Du kan nå søke om Arbeidstilsynets samtykke via Byggesøknaden. Dette er enda en ny tjeneste som introduseres i den digitale byggesøknadsløsningen fra Norconsult og Ambita på kort tid. Samarbeidet med Arbeidstilsynet forenkler søknadsprosessen ytterligere, og sparer utbyggerne for tid og kostander.

Les mer på www.byggesoknaden.no
www.byggesoknaden.no
20. mai kl 13:00-14:00 Nyheter

Byggesøknaden Brukerforum

Dette er et webinar der vi tar opp tematikk og spørsmål som kommer fra våre mange brukere. Send oss dine innspill i forkant, og få svar på det du lurer på webinardagen. Live Chat med våre fagfolk.

Les mer på www.byggesoknaden.no
Nyheter

Sendte ut Norges første digitale varsel om planoppstart

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup ga grønt lys for utsendelse av Norgeshistoriens første digitale planvarsel. På få minutter ble flere hundre berørte naboer av ny E6 sør for Trondheim varslet om utbyggingsplanene. Planvarselet ble sendt via løsningen Byggesøknaden.no.

Les mer
www.byggesoknaden.no
Nyheter

Digitale byggesøknader hever kvaliteten i byggesaken

Med de nye byggesaksløsnignene digitaliseres hele byggesaksprosessen. Det skal gi høyere kvalitet og raskere behandlingstid. Dette er gode nyheter for byggenæringen.

Les mer på www.byggesoknaden.no
www.byggesoknaden.no
Artikkel

Siste nytt fra Byggesøknaden.no

Byggesøknaden er under kontinuerlig utvikling, og de siste månedene har det kommet mange spennende nyheter som brukerne våre har fått glede av.

Les mer på www.byggesoknaden.no
www.byggesoknaden.no
Nyheter

Byggesøknaden tilbyr digital nabovarsling

Byggesøknaden har i dag en svært bra løsning for effektiv masseutsendelse av nabovarsling – direkte til alle nærliggende eiendommer – via Altinn.

Les mer på www.byggesoknaden.no
www.byggesoknaden.no
Nyheter

ByggSøk stenges 1. oktober og erstattes av nye søknadsløsninger

Fra 1. oktober vil ikke dagens ByggSøk-løsning ta imot nye søknader som sendes inn til kommunen. Alle brukere av ByggSøk må derfor gå over til ny søknadsløsning.

Les mer på www.byggesoknaden.no