Varsel om planoppstart for E18 Vestkorridoren

Se også pressemeldinger fra Statens vegvesen og fra Norconsult for mer informasjon om prosjektet.

Byggesøknaden sto for den digitale utsendelsen av brev til alle berørte parter og høringsinstanser. Løsningen er etablert på tjenesteplattformen til KMD og DiBK og bruker Altinn for forsendelser av varsler. Planvarsling med Byggesøknaden har vært en stor suksess siden driftsstart 13. januar 2021. Løsningen er allerede tatt i bruk på 60 ulike reguleringsplaner og det er sendt godt over 10.000 brev til berørte parter. Byggesøknaden sørger for digital dialog med alle interessenter og henter også inn tilbakemeldinger gitt i Altinn slik at innspillene samles på ett sted.