Webinar: Varsling av høringsinstanser

Ambita og Norconsult Informasjonssystemer har lansert Planprosessen.no, markedets ledende løsning for digital planvarsling. På dette webinaret presenterer vi varsel av planoppstart for nye og eksisterende brukere. Bli med og lær hvordan du varsler berørte parter samt nasjonale og lokale høringsinstanser.

Dato: 25. november 2022 kl. 09:00 – 09:45

WEBINAR:
Planoppstart og varsel av høringsinstanser

Dette webinaret gir deg en introduksjon til Planprosessen.no. Vi viser hvordan du finner berørte parter ut fra et digitalt planområde og hvordan du smidig og enkelt varsler alle berørte parter. I tillegg presenterer vi de nyeste funksjonene med blant annet varsel av mindre regulereingsendringer.

Vi vil blant annet se på:

  • Import av planomriss
  • Finn alle berørte parter
  • Legg til nasjonale og lokale høringsinstanser
  • Sende varsel til høringsinstanser
Kampanje: Send varsel til berørte parter og høringsinstanser med fast pris kr 3.500,-