DOK-analyser

DOK-analyser i plan- og byggesaker

DOK-analysene kjører en analyse med utgangspunkt i tiltakseiendommen. Resultatet av analysen er en rapport i PDF format. Rapporten inneholder et temakart for eiendommen sammen med en tabell over hvilke data som helt eller delvis berører eiendommen. I tillegg får du også se hvilke datasett som det ikke finnes registreringer for innenfor området. Analysene utføres med utgangspunkt i over 70 ulike datasett.

DOK analysen gir deg viktig grunnlagsinformasjon slik at du på en smidig måte kan se om tiltaket er i konflikt med naturforhold, kulturminner eller andre registrerte temadata. Analysen utføres en gang per byggesak og rapporten kan legges ved som dokumentasjon ved innsending av søknad til kommunen.

DOK-analysen er tilgjengelig fra Innsyns-modulen sammen med oversikt over gjeldende kommune- og reguleringsplaner.